BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM KỲ IV VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2011

ĐOÀN TN BỘ TƯ PHÁP

ĐOÀN TN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Số: 01 /BC-ĐTN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM KỲ IV VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM 2011

 

Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp báo cáo kết quả đại hội Đoàn nhiệm kỳ IV và hoạt động kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành khóa IV cụ thể như sau:

Ngày 06/04/2011, Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2011– 2013. Đại hội đã nhất trí tán thành Báo cáo đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2008 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011- 2013. Đại hội cũng đã tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Huyên – Bí thư Đảng uỷ Học viện Tư pháp, đ/c Nguyễn Minh Đức – Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp và các ý kiến tham luận của đại biểu để hoàn thiện phần phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kì IV 2011 – 2013 trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội.

  Đại hội đã bầu 07 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Đoàn Học viện Tư pháp khoá IV nhiệm kỳ 2011 – 2013 và giao Ban Chấp hành khoá IV nhiệm kỳ 2011 –2013 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội thông qua. Các đồng chí có tên dưới đây trúng cử BCH Đoàn Học viện Tư pháp:

1. Lê Lan Chi

2. Nguyễn Trường Ngọc

3. Nguyễn Thị An Na

4. Đặng Đôn Danh

5. Chu Thị Thanh Hương

6. Đỗ Thị Thu Hằng

7. Dương Đăng Thiên

Sau đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp khóa IV đã họp dưới sự chỉ đạo của đ/c Nguyễn Văn Huyên – Bí thư Đảng uỷ Học viện Tư pháp, đ/c Phương Văn Ngọc - Thường vụ Đảng uỷ để: (i), bầu Ban Thường vụ và các chức danh trong Ban Thường vụ; (ii), tiếp thu các chỉ đạo cụ thể của Đảng ủy với BCH mới; (iii), phân công công việc giữa các thành viên trong Ban Chấp hành. Kết quả kỳ họp thứ nhất của Ban chấp hành đã bầu các đồng chí sau vào Ban Thường vụ: Lê Lan Chi, Đỗ Thị Thu Hằng và Dương Đăng Thiên.

Ban Chấp hành đã bỏ phiếu bầu 3 đồng chí trên vào các chức vụ trong Ban Thường vụ:

1. Lê Lan Chi: Bí Thư

2. Đỗ Thị Thu Hằng: Phó Bí thư

3. Dương Đăng Thiên: Ủy viên Thường vụ

Ban Chấp hành đã thành lập các tiểu ban để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện Tư pháp, cụ thể:

(i) Tiểu ban Tổ chức - Đoàn vụ, gồm các đ/c:

1. đ/c Dương Đăng Thiên,  Ủy viên Thường vụ: Trưởng tiểu ban;

2. đ/c Chu Thanh Hương, Ủy viên BCH:  Phó trưởng tiểu ban, phụ trách công tác đoàn vụ;

3. đ/c Nguyễn Thúy Hà - Bí Thư chi đoàn Đào tạo - Quản trị: thành viên;

4. đ/c Đặng Đôn Danh, Ủy viên BCH: thành viên.

(ii) Tiểu ban tuyên giáo và công tác chuyên môn, gồm các đ/c:

1. đ/c Đỗ Thị Thu Hằng,  Phó Bí thư: Trưởng tiểu ban:

2. đ/c Nguyễn Thị An Na, Ủy viên BCH:  Phó trưởng tiểu ban, phụ trách công tác đoàn vụ

3. đ/c Nguyễn Thúy Hà - Bí Thư chi đoàn Đào tạo - Quản trị: thành viên

(iii) Tiểu ban phong trào, gồm các đ/c:

1. đ/c Lê Lan Chi, Bí thư: Trưởng tiểu ban:

2. đ/c Đoàn Trung Dũng, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thực hành nghề luật - Thông tin và NCKH - Tài chính - Tin học - Hợp tác quốc tế: Phó trưởng tiểu ban

3. đ/c Nguyễn Trường Ngọc,  Ủy viên BCH: thành viên

Trên đây là những nội dung quan trọng về kết quả đại hội Đoàn nhiệm kỳ IV và hoạt động kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, xin trân trọng báo cáo để Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp biết cũng như tiến hành các thủ tục cần thiết về tổ chức – đoàn vụ tiếp theo. Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Đoàn vụ.

 

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Lê Lan Chi

 
Để tiện thông tin, chỉ đạo Ban Chấp hành đoàn HVTP, vui lòng liên hệ:

Email: doanthanhnien@hocvientuphap.edu.vn

  1. Đ/c Lê Lan Chi – bí thư: 0912348333; lechilan@hocvientuphap.edu.vn
  2. đ/c Đỗ Thị Thu Hằng; 0936353367; dothuhang1981@yahoo.com.vn
  3. đ/c Dương Đăng Thiên - ủy viên thường vụ: anhduong.tbd@gmail.com; 0983015618
  4. đ/c Chu Thanh Hương – ủy viên BCH, phụ trách đoàn vụ: chuthanhuong2002@yahoo.com 0936353367
21 - Apr - 2011  14:40   Nguyễn Thị Thanh Hương
10443 lượt xem
Tuyển sinh
THÔNG BÁO NHẬP HỌC Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp tại Hà Nội
Công văn về việc chiêu sinh công chức, viên chức tham dự Lớp tập huấn thực hiện Luật Hộ tịch
Công văn về việc Chiêu sinh công chức, viên chức tham gia Lớp Tập huấn kỹ năng công tác xây dựng pháp luật
THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng
Thông báo: Nhập học lớp Luật sư khóa 16 tại Tây Ninh
THÔNG BÁO NHẬP HỌC Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cấp Phó Vụ trưởng và tương đương
Công văn về việc triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Phó vụ trưởng và tương đương
THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp
THÔNG BÁO: Nhập học lớp Công chứng 17.1 tại TP. Hồ Chí Minh
Công văn về việc Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
THÔNG BÁO: Nhập học lớp Luật sư khóa 16.2 tại TP. Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO NHẬP HỌC: Lớp Luật sư khóa 16 tại Đắk Lắk
THÔNG BÁO: Nhập học lớp đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa 17 đợt 1 tại Hà Nội
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho doanh nghiệp
THÔNG BÁO: Nhập học lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư khóa 16 đợt 2 tại Hà Nội
Tin mới đăng
Khai giảng lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 16 tại Tây Ninh
Giám đốc Học viện Tư pháp chúc mừng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp khóa II năm 2015 tại thành phố Hà Nội
Giám đốc Học viện Tư pháp tiếp Đoàn khảo sát của KOICA (Hàn Quốc)
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp khóa II năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Phó Vụ trưởng và tương đương
Vui Tết Trung thu tại Học viện Tư pháp
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư 16.2 và lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 17.1 tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Tư pháp
Khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 16.2 tại Hà Nội
Niềm vui ngày tốt nghiệp của học viên khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa 15 tại thành phố Hồ Chí Minh
Bế giảng khóa 15 và khai giảng khóa 16 lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại thành phố Cần Thơ
Hội nghị quán triệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế và triển khai thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Thành lập các chi bộ lâm thời của lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 6 tại Hà Nội
Bế giảng khóa 5 và khai giảng khóa 6 lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát
Tin mới đăng
www.judaca.edu.vn
www.hocvientuphap.edu.vn
Bản quyền © của Học Viện Tư Pháp
Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)37566129 - (04)62873428, Fax: (04)62740999